Výhody technologie Bova-nail

Variabilita konstrukcí

Pomocí technologie Bova-nail je možné vytvořit prakticky jakoukoliv střešní konstrukci, od různých typů příhradových vazníků přes hambalkové krovy, rámy až po obloukové konstrukce.

Úspora materiálu

Styčníkové desky neovlivňují dimenze dřevěných přířezů, proto u těchto konstrukcí dochází k úspoře cca 30% dřevní hmoty oproti konstrukcím spojovaných klasickými spojovacími prostředky.

Prefabrikovaná výroba

Výroba příhradových konstrukcí probíhá ve výrobně za použití strojního vybavení. Díky prefabrikaci výroba probíhá rychleji a výsledné příhradové vazníky vykazují velkou přesnost provádění.

Rychlá a snadná montáž konstrukcí

Montáž střešní konstrukce probíhá na staveništi rychle a s minimálními nároky na kvalifikovanou práci. Při montáži není třeba těžká mechanizace.

Efektivní návrh pomocí software

Výpočet příhradových vazníků je prováděn pomocí sofistikovaného software, který kromě samotného návrhu konstrukce provádí též výrobní dokumentaci, cenové kalkulace apod.

Využitelnost technologie

Dřevěné konstrukce se styčníkovými deskami s prolisovanými trny lze použít jak pro konstrukce malých rozpětí jako je zastřešení rodinných domků, tak pro konstrukce velkých rozpětí, např. výrobních hal, zemědělských staveb či supermarketů.

Ekologiké konstrukce

Příhradové konstrukce s ocelovými deskami s prolisovanými trny jsou vyráběny ze dřeva, tedy z obnovitelných zdrojů. Výstavba touto technologií tedy pouze minimálně zatěžuje životní prostředí.

Statická výhodnost styčníkových desek

Styčníkové desky s prolisovanými trny mají z ocelových spojovacích prostředků nejmenší prokluz, konstrukce tak vykazují nejmenší deformace.


Úvodní stránka dřevěné střešní konstrukceMapa stránekKontakt
Czech Version English Version Russia Version Hungarian Version