Popis technologie

Technologie spojování dřevěných konstrukcí styčníkovými deskami s prolisovanými trny byla vyvinuta na konci 19. století v USA. Velký rozvoj této technologie nastal až později ve druhé polovině 20. století v souvislosti s novými výpočetními možnostmi.

Detail styčníkového spojeOcelová styčníková deska s prolisovanými trny je moderní spojovací prostředek pro provádění spojů dřevěných konstrukcí. Slouží ke spojování dřevěných prvků stejné šířky, každý spoj je osazen dvěma sponami, které se umísťují proti sobě z obou stran spoje. Tyto spoje vykazují minimální poddajnost, nejmenší ze všech mechanických spojovacích prostředků.

Konstrukce z dřevěných příhradových vazníků před osazením krytinyStřešní konstrukce vyráběné touto technologiíí se skládají z jednotlivých rovinných vazníků ukládaných většinou v přibližně metrových vzdálenostech. Vzhledem k poměrně malé tloušťce jednotlivých vazníků, je nedílnou součástí konstrukce prostorové ztužení, které zajišťuje prostorovou stabilitu jednotlivých vazníků i celé konstrukce.

Návrh konstrukcí je prováděn za pomoci speciálních výpočtových programů. Tyto programy dokáží konstrukci navrhnout tak, aby byla vhodně využita jak pevnost dřeva, tak únosnost spon. Díky tomu dochází u styčníkových konstrukcí k úspoře cca 30% dřevní hmoty a cca 25% celkových nákladů oproti klasickým sbíjeným konstrukcím.

Lisování spoje vazníkuVýroba příhradových vazníků probíhá ve výrobně, což s sebou přináší mnohé výhody, mimojiné vysoký stupeň prefabrikace, využití strojního vybavení či vyšší přesnost výroby. Dřevěné přířezy pro styčníkové konstrukce jsou připravovány automatickou úhlovou pilou, jejíž chod je řízen daty dodanými výpočtovým programem. Samotné spojování dřevěných dílců styčníkovými sponami je prováděno na pracovní ploše speciálním hydraulickým lisem. Toto zařízení zajistí dostatečné zalisování styčníkových spon do dřeva.

Montáž příhradových vazníkůVazníky se na místo dopravují vcelku, v případě větších konstrukcí rozdělené na několik dílů. Vzhledem k jednoduché montáži se při využití této technologie minimalizuje čas strávený na staveništi.


Úvodní stránka dřevěné střešní konstrukceMapa stránekKontakt
Czech Version English Version Russia Version Hungarian Version