Truss 2D

Výpočtová aplikace pro řešení dřevěných střešních konstrukcí spojovaných ocelovými deskami s prolisovanými trny.

Pracovní plocha programu truss 2D Generátor tvarů vazníků a základních zatížení Editace podporového detailu vazníku

Generátor tvarů konstrukcí a zatížení

 • všechny nejpoužívanější tvary vazníků, včetně oblouků, rámů, hambalků apod.
 • poloautomatické generování základních zatížení - krytina, podhled, sníh, vítr
 • automatické generování kombinací zatěžovacích stavů

Výpočtové možnosti

 • výpočet vnitřních sil metodou konečných prvků (MKP)
 • standardní lineární a geometricky nelineární statické výpočty (vliv vzpěru)
 • výpočet prostorové lineární stability pro posouzení stability konstrukce na vybočení jednotlivých prvků v rovině a z roviny
 • různé typy zatížení (silová, deformační, teplotou, vlastní tíha)
 • speciální vlastnosti podpor – natočení podpory, pružné podepření
 • výpočtové prvky z jiných materiálů (ocelová táhla, lepené dřevo)


Vykreslení využití jednotlivých přířezů vazníku Editace styčníkové desky Tvorba výtupní dokumentace

Modelování konstrukcí

 • systém automatického zadávání a editace symetrických prvků a detailů
 • přesahy přířezů u podpor a ve vrcholech konstrukce
 • možnost zadání výztužných prvků (trámových roštů) a klínů v místě zvýšeného namáhání
 • automatické nastavení dlouhých obvodových přířezů styčníkovými deskami
 • automatický návrh podélných výztuh na zamezení vybočení štíhlých výplňových prutů z roviny vazníku
 • dělení konstrukce pro přepravu
 • konstrukční (pomocné) přířezy a spony kdekoliv v konstrukci
 • generování a editace obloukových částí a nadvýšení konstrukce

Návrh a posouzení konstrukce

 • podpora norem EN 1995-1-1, ČSN 73 1701, STN 73 1701
 • editovatelný sortiment řeziva a styčníkových desek
 • různé režimy návrhu konstrukce (automatický, poloautomatický, uživatelský)
 • uplatnění symetrie konstrukce při návrhu a posouzení
 • posouzení styčníkových desek s možností optimalizace velikosti a umístění dle ceny
 • výpočet a posouzení průhybů konstrukce

Výstupy

 • různé šablony výstupních dokumentů: cenová nabídka, statický výpočet, výrobní dokumentace aj.
 • tisk výstupních dokumentů do *.pdf
 • exporty konstrukce pro CAD aplikace (DXF, CADWORK..)
 • exporty pro pily STROMAB

Související odkazy
Úvodní stránka dřevěné střešní konstrukceMapa stránekKontakt
Czech Version English Version Russia Version Hungarian Version