Ostatní konstrukce

Vzhledem k velké variabilitě nacházejí styčníkové konsrukce uplatnění nejen při tvorbě zastřešení, ale též v jiných oborech stavebnictví. S rozvojem dřevostaveb se styčníkové plechy používají pro spojování stěnových panelů a stropních vazníků. Dřevěné příhradoviny se též často používají pro tvorbu speciálních tvarů bednění pro betonové konstrukce.

Realizované projekty

Rodinné domy v obci Soběšice

Výrobce: Krovy 2000 s.r.o.
Skupina dvanácti rodinných domů v obci Soběšice. V nosné konstrukci jsou kombinovány zděné stěny se stěnami z panelů spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Příhradové stěnové panely mají jednotnou tloušťku 160mm, mezi svislé stojky panelů je vkládána tepelná izolace.

Konstrukce ze stěnových panelů
Stěnové panely v přízemí
Montáž horního patra konstrukce
Konstrukce po opláštění stěnových panelů
Interiér
Stavba těsně před dokončením

Nástavba administrativní budovy v Brně

Výrobce: Krovy 2000 s.r.o.
Nástavba administrativní budovy o půdorysných rozměrech 12x30m. Pro střešní konstrukci a nosné stěny v podélném směru byla použita technologie Bova-nail. Stěny jsou tvořeny dřevěnými panely tloušťky 160mm a výšky 3,5m.

Konstrukce ze stěnových panelů
Stěnové panely v přízemí
Montáž horního patra konstrukce

Nástavba rodinného domu v Sabinově

Výrobce: R.J.R. s.r.o., Snina
Mansardová nástavba rodinného domu byla kompletně realizována za pomoci technologie Bova-nail. Styčníkové desky byly použity nejenom při výrobě střešních vazníků, ale též nosných stěn a příček.

Sabinov - pohled do podkroví nástavby
Sabinov - detail nosné stěny
Sabinov - celkový pohled na konstrukci nástavby

Nadjezd u hraničního přechodu Sudoměřice - Skalica

Výrobce: Krovy 2000 s.r.o.
Vzhledem ke specifickému tvaru železobetonové konstrukce nadjezdu byla pro konstrukci bednění použita technologie Bova-nail. Konstrukce bednění se skládala z více než 1200 jednotlivých dílců.

Sudoměřice - Skalica - Celkový pohled na konstrukci
Sudoměřice - Skalica - Bednění jednoho mostního pole
Sudoměřice - Skalica - Příčný profil bednění
Sudoměřice - Skalica - Střední část bednění
Sudoměřice - Skalica - Průhled konstrukcí
Sudoměřice - Skalica - Detail vazníků

Úvodní stránka dřevěné střešní konstrukceMapa stránekKontakt
Czech Version English Version Russia Version Hungarian Version