Halové stavby

Technologie Bova-nail nabízí výhodné řešení zastřešení halových staveb jak pro průmysl a zemědělství, tak pro občanské stavby. Konstrukčně mohou být haly řešeny jako rámové nebo vazníkové konstrukce. Konstrukce se styčníkovými deskami mohou být navrhovány až do rozponu 30 m. Pro speciální provozy je možné použít styčníkové desky z nerezové oceli.

Realizované projekty

Výrobní hala v Ústí nad Labem

Zastřešení výrobní haly s podporami v pravidelném rastru 15x18m. Základní vazníky na větší rozpon jsou ukládány na podpůrné vazníky. Ty jsou s ohledem na velké zatížení navrženy jako čtyřnásobné, spojované svorníky.

Pohled na konstrukci
Detail konstrukce včetně zavětrovacích prvků
Montáž vazníků
Čtyřnásobné vazníky
Pohled na konstrukci
Detail násobných vazníků

Jízdárna v Hovorčovicích

Výrobce: Dřevěné konstrukce s.r.o. Sedlčany
Konstrukce objektu jízdárny a stájí je provedena kompletně ze dřeva, zastřešení je provedeno příhradovými vazníky se styčníkovými sponami, při konstrukci svislých nosných prvků byl využit široký sortiment spojovacích prostředků firmy Bova.

Jízdárna v Hovorčovicích - Prostor jízdárny
Jízdárna v Hovorčovicích - Detail střešní konstrukce
Jízdárna v Hovorčovicích - Pohled na čelní stěnu

Tenisová hala ve Zlíně

Výrobce: Střechy 92, Zlín
Konstrukce zastřešení dvoukurtové tenisové haly na rozpon 42 metrů. Tento rozpon (větší než povolovala návrhová norma) byl dosažen vložením železobetonového rámu v polovině rozpětí.

Tenisová hala ve Zlíně - Montáž střešní konstrukce
Tenisová hala ve Zlíně - Celkový pohled na staveniště
Tenisová hala ve Zlíně - Téměř dokončená nosná konstrukce haly
Tenisová hala ve Zlíně - Pokládání krytiny na nosnou konstrukci
Tenisová hala ve Zlíně - Celkový pohled na tenisovou halu
Tenisová hala ve Zlíně - Interiér haly

Tenisová hala Hvozdná

Výrobce: Střechy 92, Zlín
Zastřešení jednokurtové haly bylo vyřešeno obloukovými vazníky v příčném směru. Vzhledem k rozměrům haly byly tyto obloukové vazníky rozděleny na dvě části.

Tenisová hala Hvozdná - Postup montáže nosné konstrukce
Tenisová hala Hvozdná - Nosná konstrukce zastřešení
Tenisová hala Hvozdná - Průhled konstrukcí
Tenisová hala Hvozdná - Pohled na téměř dokončenou halu
Tenisová hala Hvozdná - Interiér haly

Stáčírna vody Vizovice

Výrobce: Střechy 92, Zlín
Pro objekt stáčírny vody byly zvoleny obloukové příhradové vazníky. Vzhledem k rozměrům konstrukce byly tyto vazníky vyrobeny ze dvou částí, které byly spojovány dodatečně až na staveništi.

Stáčírna vody Vizovice - Pohled na staveniště
Stáčírna vody Vizovice - Osazování ztužující části konstrukce
Stáčírna vody Vizovice - Osazování jednotlivých vazníků
Stáčírna vody Vizovice - Pohled na téměř dokončenou střešní konstrukci
Stáčírna vody Vizovice - Pohled na konstrukci zevnitř

Úvodní stránka dřevěné střešní konstrukceMapa stránekKontakt
Czech Version English Version Russia Version Hungarian Version